OBJECTE 

El present avís legal regula l'ús i la utilització del lloc web http://www.annamaldonadojoyas.com, del que n'és titular AGP ATELIER 1913, S.L. (en endavant, AGP ATELIER 1913).

La navegació pel lloc web d'AGP ATELIER 1913 li atribueix la condició d'USUARI del mateix i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint de que les condicions esmentades podran ser modificades sense notificació prèvia per part d'AGP ATELIER 1913, pel que es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antel·lació possible.

Per això és recomanable llegir atentament el seu contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d'aquest lloc web.

L'usuari a més, s'obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del trànsit i el present Avís Legal, i respondrà enfront de AGP ATELIER 1913 o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

Qualsevol utilització diferent a l'autoritzada està expressament prohibida, podent AGP ATELIER 1913 denegar o retirar l'accés i el seu ús en qualsevol moment.

1. IDENTIFICACIÓ 

AGP ATELIER 1913, en compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l'informa que:

· La seva denominació social és: AGP ATELIER 1913, S.L.
· El seu nom comercial és: AGP ATELIER 1913
· El seu CIF és: B66898610.
· El seu domicili social està a: c/ Viladomat, 97 – 08015 BARCELONA (ESPAÑA).

2. COMUNICACIONS 

Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

· Telèfon: 679 19 60 55.
· Email: info@annamaldonadojoyas.com.
· Direcció postal: c/ Viladomat, 97 – 08015 BARCELONA (ESPAÑA).

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i AGP ATELIER 1913 es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

3. CONDICIONS D'ACCÈS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d'accés lliure i gratuït. No obstant això, AGP ATELIER 1913 pot condicionar la utilització d'alguns dels serveis oferts en el seu web al previ emplenament del corresponent formulari.

L'usuari garanteix l'autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a AGP ATELIER 1913 i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L'usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de AGP ATELIER 1913 i a no emprar-los per a, entre altres:

a) Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d'apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l'ordre públic.
b) Introduir en la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d'alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de AGP ATELIER 1913 o de terceres persones; així com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals AGP ATELIER 1913 presta els seus serveis.
c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d'altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics d'AGP ATELIER 1913 o de tercers i, si escau, extreure informació.
d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació d'AGP ATELIER 1913 o de tercers.
e) Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a la disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
g) Recaptar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o unes altres de naturalesa comercial sense que mediï la seva prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com a textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a AGP ATELIER 1913, sense que puguin entendre's cedits a l'usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús de la web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s'instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap mena d'explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat d'AGP ATELIER 1913, sense que pugui entendre's que l'ús o accés al mateix atribueixi a l'usuari dret algun sobre aquests.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació queden prohibits.

L'establiment d'un hipervincle no implica en cap cas l'existència de relacions entre AGP ATELIER 1913 i el propietari del lloc web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part d'AGP ATELIER 1913 dels seus continguts o serveis.

AGP ATELIER 1913 no es responsabilitza de l'ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició d'aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base a aquests mateixos.

3.1 EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT EN L'ACCÉS I LA UTILITZACIÓ 

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l'accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

AGP ATELIER 1913 exclou, fins on permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

a) La impossibilitat d'accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s'hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s'ofereixen.
b) La presència de virus o d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
c) L'incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web. En particular, i a mode exemplificatiu, AGP ATELIER 1913 no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin els drets de la propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, AGP ATELIER 1913 declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d'aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d'informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. AGP ATELIER 1913 no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita a aquests, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. AGP ATELIER 1913 no es responsabilitza de l'establiment de hipervínculos per part de tercers.

3.2 PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT 

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d'enviar una notificació a AGP ATELIER 1913 identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions.

3.3 PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d'entendre's com una guia sense propòsit de validesa legal.

4. LEGISLACIÓ APLICABLE 

Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent. La llengua utilitzada serà el camp Castellà.

5. POLÍTICA DE PRIVACITAT 

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

AGP ATELIER 1913, S.L.
B66898610
c/ Viladomat, 97 – 08015 BARCELONA

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si A AGP ATELIER 1913 estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, AGP ATELIER 1913 deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se al responsable del tractament.

Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

El consentiment atorgat és per a totes les finalitats indicades la base legal de les quals és el consentiment de l'interessat. Té dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es. http://www.aepd.es.

5.1. Tractament de les dades personals de potencials clients i contactes via web 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
A AGP ATELIER 1913 tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d'atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

Per quant de temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
· Execució d'un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats.
· Consentiment de l'interessat: Atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

· Microsoft Corporation, amb la finalitat de còpia de seguretat de les dades. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d'una decisió d'adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement

5.2 Tractament de les dades personals dels contactes de correu electrònic

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
A AGP ATELIER 1913 tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar-li els serveis que ens ha sol·licitat, atendre les seves sol·licituds d'informació i enviar-li comunicacions comercials.

Per quant de temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
· Execució d'un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats.
· Interès legítim del responsable: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i/o productes.
· Consentiment de l'interessat: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i/o productes sobre la base de sol·licituds prèvies mantingudes amb el responsables del tractament.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països. No estan previstes transferències de dades a tercers països.

5.3. Tractament de les dades personals de videovigilància 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
A AGP ATELIER 1913 tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de garantitzar la seguretat de persones, béns i instal·lacions. No es prendran decisions automatitzades en base a dades proporcionades.

Per quant de temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran un màxim de 30 dies, excepte per comunicació a Forces i Cossos de Seguretat, i/o Jutjats i Tribunals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
· Missió en Interès públic: Garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Les dades es comunicaran als següents destinataris:
· Si s'escau, les forces i cossos de seguretat de l'Estat, així com Jutjats i Tribunals, amb la finalitat d'aportar les imatges si s'ha comès un delicte.

Transferències de dades a tercers països. No estan previstes transferències de dades a tercers països.

5.4. Tractament de les dades personals de comentaris a la pàgina web 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
A AGP ATELIER 1913 tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d'atendre la seva sol·licitut, com la inserció de comentaris a la nostra pàgina web, i enviar-li comunicacions comercials.

Per quant de temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
· Execució d'un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats.
· Consentiment de l'interessat: Atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països. No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Català